Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy,  że:

1) Dane osobowe zbierane przez Administratora to: imię (imiona), nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, a także wizerunek osoby,

2) Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Cichoń – Fotografia (zwany dalej „ADO”, dane kontaktowe: Kuleje, ul. Długa, nr 8, 42-134 Truskolasy, NIP 5742036622, REGON 241740291, e-mail: cichontomasz28@gmail.com; strona internetowa: www.tomaszcichon.com, profil na facebookwww.facebook.com/FotografiaSlubnaTomaszCichoninstagram: tomek_cichon_fotografia)

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  1. a) zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) RODO – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.
  2. b) administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi fotografii w szczególności z uroczystości zaślubin i wesela itp., w celu zareklamowania swojej usługi w formie portfolio na stronie internetowej, facebook-u, instagram lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, do momentu cofnięcia zgody przez Zamawiającego usługę lub do momentu zakończenia działalności gospodarczej przez ADO,

4) Mają Państwo prawo żądać od ADO: dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia danych,

5) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość wykonania umowy przez „ADO”,

7) Państwa Dane Osobowe mogą zostać użyte przez ADO do portfolio na stronie internetowej lub na profilu na portalu społecznościowym facebook i instagram,

8) Jeśli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania zastrzeżenia wątpliwości dotyczące sposobu w jakim przetwarzamy dane osobowe prosimy o kontakt na adres  cichontomasz28@gmail.com. Wszelkie otrzymane listy zostaną niezwłocznie rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.